sort proizvodi
Застава Завод за здравствену заштиту радника – утврђена репрезентативност        BELGRADE Airport d.o.o. Beograd - ПРОДУЖЕН РОК ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА        Новогодишња честитка        Пожаревац – утврђена репрезентативност ЈКП „ Комуналне Службе“ Пожаревац        Смернице за израду годишњег програма пословања јавних предузећа за 2024. годину        САСТАНАК СА ПОМОЋНИЦОМ МИНИСТРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ Др МАРИНОМ ВИДОЈЕВИЋ        ПОТПИСАН АНЕКС КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈКП ШУМАДИЈА –КРАГУЈЕВАЦ        Mercator -S        ПОТПИСАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР У ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПОЖАРЕВАЦ        САОПШТЕЊЕ - Повећање зарада за возаче у ГСП Београд       

Најновије вести

by

Застава Завод за здравствену заштиту радника – утврђена репрезентативност

Дана 04.04.2024. утврђена је репрезентативност синдикалне организације Заједница Синдиката Србије – Застава Завод за здравствену заштиту радника. Нова синдикална организација окупила је велики број присталица па су се стекли услови да Данијела Богдановић, која је председник синдикалне организације, поднесе захтев за утврђивање репрезентативности. Охрабрује нас чињеница да се у јако кратком временском периоду окупио велики број чланова у нашој синдикалној организацији, која ће надамо се бити још већа и бројнија како би се њихов глас даље чуо. Честитамо им на постигнутом успеху и зелимо председници Данијели Богдановић много успеха и среће у даљем раду. Заједница Синдиката Србије

by

BELGRADE Airport d.o.o. Beograd -  ПРОДУЖЕН РОК ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Дана 30.01.2024. потписано је продужење Колективног уговора код Послодавца BELGRADE Airport d.o.o. Beograd, са припадајућим анексом, до 01.03.2027. Испред репрезентативног синдиката, Заједнице Синдиката Србије – Vinci Аеродром Београд“ потписник анекса је Лука Драгишић који сматра да узимајући у обзир интересе запослених  које је Колективни уговор обухватао као и бенефите у  виду здравственог осигурања  и бенефицираних авио карата превозника Air Serbia и Turkish Airlines, сматрамо да на овај начин у највећој могућој мери омогућено да се одржи материјални статус свих запослених као и могућност наставка коришћења свих бенефита. Бенефите који колективни уговор пружа обухвата и интересе запослених који прелазе код послодавца наследника Menzies Aviation d.o.o. Beograd који има обавезу примене Колективног уговора на запослене који прелазе у периоду  од једне ( 1 ) године. Потписивање овог Анекса  само је један од корака синдикалног деловања како би се запосленима обезбедили бољи услови рада и положај запослених на чему честитамо младом и персепктивном председнику „Заједнице Синдиката Србије – Vinci Аеродром Београд“  Луки Драгишићу и желимо пуно среће и успеха и даљем раду. Заједница Синдиката Србије

by

Новогодишња честитка

Новогодишња честитка

by

Пожаревац – утврђена репрезентативност ЈКП „ Комуналне Службе“  Пожаревац

Својим радом, трудом и залагањем за кратко време синдикална организација „Заједница Синдиката Србије – Комуналне службе Пожаревац „ је стигла до великог броја чланова чиме су се стекли услови за подношење захтева за утврђивање репрезентативности. Дана 05.12.2023. године в.д. директора ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац, господин Марко Марјановић формирао је комисију која је на основу приложених доказа утврдила репрезентативност „Заједнице Синдиката Србије – Комуналне службе Пожаревац“. Извршном одбору  и члановима синдиката на челу са председницом Мајом  Ангеловски честитамо на марљивом раду и успеху и желимо пуно среће у даљем раду. Заједница Синдиката Србије

by

Смернице за израду годишњег програма пословања јавних предузећа за 2024. годину

У "Сл. гласнику РС", број 104/2023 од 24.11.2023. године објављена је Уредба о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (у даљем тексту: Уредба), која је ступила на снагу 25.11.2023. године. Уредбом су извршене измене и допуне Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Сл. гласник РС", број 89/23; о којој смо писали у "Информатор"-у број 21/2023) у делу Смерница за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (у даљем тексту: Смернице), и то: 1) допуњен је став 4. тачка 6) Смерница тако што је у овој тачки, иза алинеје четврте (којом је утврђено да се годишња маса средстава за зараде запослених из Прилога 11 може увећати за највише 10% у односу на планирану масу средстава за зараде у 2023. години), додата нова - пета алинеја, која гласи: "- зарада запослених чија би основна зарада након увећања утврђеног у алинеји четвртој ове тачке, била нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду, увећава се до висине минималне зараде, док се просечна зарада осталих запослених може увећати за највише 10%". 2) став 10. Смерница је измењен и гласи: "Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, поред смерница наведених у овом акту, могу предложити јавним предузећима и друге смернице које су од значаја за њихово пословање, односно другачије смернице у погледу расхода за зараде запослених, с тим да се просечна зарада старозапослених и новозапослених не може увећати више од процентуалног увећања минималне цене рада." Напомена "Цекос ин"-а: Ако се измењеним ставом 10. Смерница мислило на процентуално увећање минималне цене рада која ће важити у 2024. години, у односу на 2023. годину, онда би тај проценат могућег увећања просечне зараде запослених могао да буде до 17,8% тј. (271,00 дин/х : 230,00 дин/х x 100) - 100. Рок за достављање програма пословања: за јавна предузећа која се финансирају из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединица локалне самоуправе је 15 дана од усвајања тих буџета, за јавна предузећа која се не финансирају из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединица локалне самоуправе је 1. децембар текуће године за наредну годину.

--- ---

Начелник

email

Заједница Синдиката Србије

place Стругарска 1а, 11000 Београд, општина Чукарица

local_phone 011/2520-015

email zajednicasindikatasrbije@gmail.com

access_time Понедељак - Петак 09:00 - 17:00

<

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %